Banka - 41, Novoslobodskaja ul.

Adresa: ulica Novoslobodskaja br. 41, Moskva
Površina:
12 438 m2
Početak radova: maj 1997. god.
Tip radova: izgradnja
Rok realizacije: 19 meseci

Galerija slika

BankaBanka

Portfolio holdinga