Banka - ul. Klara Cetkina

Adresa: ulica Klare Cetkin, Moskva
Površina: 5 500 m2
Početak radova: mart 1996. god.
Tip radova: rekonstrukcija
Rok realizacije: 6 meseci

Galerija slikaPortfolio holdinga