Banka - Lenjinski prospekt

Adresa: Lenjinski prospekt br. 28, Moskva
Površina: 1 500 m2
Početak radova: oktobar 1996. god.
Tip radova: rekonstrukcija i izgradnja u uslovima kontinuiranog rada banke
Rok realizacije: 19 meseci

Galerija slika

Banka

Portfolio holdinga