Banka - ul. Piatnitskaja br. 76

Rekonstrukcija filijale banke: dogradnja i odvajanje banke od sistema stambene zgrade u uslovima kontinuiranog rada banke sa fiksiranim nameštajem.

Adresa: ulica Pjatnickaja br.76, Moskva
Površina: 3 100 m2
Početak radova: maj 1996. god.
Tip radova: rekonstrukcija, izgradnja
Rok realizacije: 15 meseci

Galerija slika

BankaBankaBankaBanka

Portfolio holdinga