Banka - Saranskaja ul.

Adresa: ulica Saranskaja, Moskva
Površina: 600 m2
Početak radova: mart 1995. god.
Tip radova: rekonstrukcija
Rok realizacije: 5 meseci

Galerija slika

Banka

Portfolio holdinga