GVOZD 2 - Trgovinski centar

Tržni centri «Gvozd 1» i «Gvozd 2» su verovatno prvi tržni centri novih razmera koji su postali svetle nekonvencionalne tačke na dosadnom sivom fonu postsovjetske Moskve.

Adresa: Prospekt Andropova br. 36, Moskva
Površina: 17 432 m2
Početak radova: jul 2001. god.
Tip radova: projektovanje, izgradnja
Rok realizacije: 15 meseci

Galerija slika

GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2GVOZD 2

Portfolio holdinga