NAŠ Hipermarket - Hipermarket

Adresa: ulica Bibirevskaja br. 10, Moskva
Površina: 16 976 m2
Početak radova: novembar 2003. god.
Tip radova: izgradnja
Rok realizacije: 18 meseci

Galerija slika

NAŠ HipermarketNAŠ HipermarketNAŠ HipermarketNAŠ Hipermarket

Portfolio holdinga