Hohland - fabrika za proizvodnju topljenog sira

Hohland je prva inostrana kompanija koja je počela da proizvodi topljeni sir u Rusiji.
Fabrika koju je «PSP-FARMAN» sagradio u predgrađu Moskve je praktično samostalno preduzeće sa sopstvenim arterskim bunarima, savremenim postrojenjima za prečišćavanje i tretman voda (reverzna osmoza).
Pogon kompanije obezbeđuje neprekidno snabdevanje električnom energijom u fabrici i opremljen je tehničkom opremom na evropskom nivou, koja omogućava automatsku kontrolu temperature u skladištu sirovina i gotovih proizvoda, kao i usklađenost sa svim tehnološkim režimima.
Fabrika Hochland u Rusiji je sertifikovana prema Međunarodnom standardu za hranu (IFS), čiji su kriterijumi stroži od onih koje je utvrdilo zakonodavstvo RF.
Dvadesetčetvoročasovna masovna proizvodnja pri radu u četiri smene obezbeđuje oko 700 radnih mesta.
Proizvodni kapacitet iznosi oko 20.000 tona godišnje, što omogućava da se podmire ne samo potrebe ruskog potrošača, već i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

Adresa: naselje Raos, Ramenski rejon, Moskovska oblast
Površina: prva faza - 14 098 m², druga faza – 7 532 m²
Početak radova: januar 2001. god.
Tip radova: projektovanje, izgradnja
Rok realizacije: 31 mesec

Galerija slika

HohlandHohlandHohlandHohlandHohlandHohland

Portfolio holdinga