Stambena zgrada - Petrovski bulevar

Petrovski bulevar čuva individualnost duha stare Moskve. Fasade tri trgovačke kuće su obnovljene u svom izvornom obliku, a iza sebe one skrivaju jedinu zgradu sa savremenim inženjeringom i podzemnim parkingom.

Adresa: Petrovski bulevar br. 21, 22, 23, Moskva
Površina: 12 765 m2
Početak radova: mart 2007. god.
Tip radova: projektovanje, izgradnja, obnova
Rok realizacije: 36 meseci

Galerija slika

Stambena zgradaStambena zgradaStambena zgradaStambena zgradaStambena zgradaStambena zgradaStambena zgradaStambena zgradaStambena zgrada

Portfolio holdinga