Gubkino - Stambeni kompleks

Holding „PSP-FARMAN“ realizuje projekat izgradnje novog, praktično potpuno samostalnog stambenog mikrorejona, gde  će ≈300 000 m² zauzimati savremeno naselje i ≈80 000 m² objekti infrastrukture, koji će omogućiti da život u ovom kraju zaista bude prijatan. Ovakav koncept odnosa površina, gde na svakih ≈3 m² stambenog prostora pripada 1 m² infrastrukture, ranije nije primenjivan u Moskvi, čak ni na objektima elitne stambene izgradnje.
Efikasno smo završili sve pripremne faze ovog sveobuhvatnog projekta, što nam je omogućilo da počnemo drugu fazu izgradnje početkom 2010. godine.

Adresa: Odincovo, Moskovska oblast
Površina: 400 000 m²
Početak radova: avgust 2010. god.
Vrsta radova: razvoj, projektovanje, izgradnja

Galerija slika

GubkinoGubkinoGubkinoGubkinoGubkinoGubkinoGubkinoGubkinoGubkinoGubkino

Portfolio holdinga